Petisyon kandida

Telechaje yon petisyon kandida epi jwenn Bongi sou bilten vòt la!

PDF

Mande Odit Eleksyon Legal nan Florid

Zouti pou Otonòm Paran

Telechaje Parent Empowerment Toolkit PDF pou aprann plis sou pwoteksyon dwa fanmi w.

Mandat Mask Affidavit

Telechaje Mask Mandate Affidavit nan fòma ou vle a, ranpli, notarye, epi voye kopi pa lapòs sètifye USPS bay politisyen lokal ou yo.

PDF

Dokiman Pawòl

Share This