“Mwen se yon moun leta, pa yon politisyen”

 

Yon etranje nan tèren politik la, Bongi kwè ke gouvènman nou an te detounen pa divès fòs, ki gen ladan karyè tout lavi.
politisyen yo, Demokrat Sosyalis yo, Gouvènman Kominis Chinwa a, Elit Globalis yo, Medya Mainstream yo, Hollywood ak Big Tech.

Jeff ‘Bongi’ Buongiorno se yon konsèvatè Konstitisyonèl ak biznisman Ameriken. Yon Ameriken Italyen ki fèt nan yon klas travayè
Fanmi Northern NJ. Chape anba tirani New Jersey nan Gran Eta Florid sa gen plis pase yon dekad Bongi te chèche swen memwa.
pwofesyonèl pou manman l granmoun aje Genevieve, nouvo opòtinite, ak libète medikal. Jeff te pran swen manman l pèsonèlman nan dènye a
kèk ane nan batay long li ak demans.

Bongi se yon sipòtè feròs nan fè respekte lalwa. Byen bonè nan karyè li, Bongi te sèvi kòm yon cherif adjwen monte.

Filozofi Bongi a se ke taks ki ba ak mwens règleman pral anjandre plis opòtinite pou tout moun, soti nan klas ki pi maltrete yo ak klas mwayèn yo ak pi lwen.

Bongi pare pou kanpe e goumen pou ‘Nou Pèp la.” Li kwè ke Konstitisyon an enpòtan jodi a menm jan li te ye jou li te siyen an.
Bongi ap kandida pou Kongrè a kanpe pou moun ki nan distri li a epi reprezante enterè yo nan Washington. Dwat, li pa janm flite, li pral reprezante pèp la kòm parèy egal yo, jan zansèt fondatè nou yo te ankadre.

Pandan ke Demokrat Sosyalis yo ap eseye anile istwa gwo nasyon nou an, Bongi gen entansyon pwoteje dwa konstitisyonèl nou yo ak dwa Bondye ba nou yo. Bongi pral yon defandè chod ak sipòtè Oto-Gouvènans.

 

Share This